Arkivplan.no

Bildeserie frå Tysnesfest

  Utskriftsvennlig versjon

tysnesfest2

saato

Såtekonserter

Tysnesfest4

tysnesfest3

Ravnanuten opp. Eit motbakkeløp for heile familien. Her frå startpunktet

tysnesfest

Konsertarenane på Gjerstad

tysnesfest1

I 2019 var det arrangert Døds Challenge, såkalla "dødsing" for første gang i Våge Hamn.

tysnesfest5

Her frå konsert på Solstråleøya med Vamp. Solstråleøya som opprinneleg var i kongefamilien si eiga, men som

var overrekt som gåve frå kongehuset til Tysnes i samband med signingsferd i 1991, når Kong Olav dø. Kongehuset la som føring at Solstråleøya skulle brukast til

som rekreaksjon, og då særskild med tanke på funksjonshemma. Øya blir i dag dreven og vedlikehalden av  "blå skule", som  eit tilbud til enkeltelevar.

https://www.youtube.com/watch?v=33zrfKYVyic