Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Lover og føresegner

Arkivarbeid er regulert av ei rekkje sentrale lover og føresegner. Her er eit oversyn av dei mest sentrale lover for dokumenthandsaming og arkiv i kommunane. Lovdata held sine dokument oppdatert til ei kvar tid. Det er lagt inn lenkjer frå arkivplanen direkte til den enkelte lov og føresegn, på lovdata si heimeside.

Laster...