Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Bruk og oppdatering av arkivplanen

Arkivplanen skal nyttast som eit arbeidsreiskap for alle tilsette i Tysnes kommune. Målet er at alle som handterer dokument, skal kunna finna informasjon om kva retningsliner som skal følgjast, og kva løysingar kommunen har på arkivområdet.

Arkivplanen vert oppdatert ved behov. 

Alle brukarar har ansvar for å gje tilbakemelding på den informasjonen som ligg i arkivplanen. Om registrerte opplysingar ikkje er korrekte, eller dersom det vert gjort endringar i organisasjonen som vedkjem arkivtenesta, skal ein kontakta arkivleiar. Arkivansvarleg Åse Dalland Haaland kan kontaktast på telefon 53 43 70 12 eller e-post: aase.d.haaland@tysnes.kommune.no

Arkivansvarleg i kommunen har det daglege ansvaret for å følgja opp arkivplanen.

Laster...