Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Deponert arkivmateriale til IKA Hordaland

Tysnes kommune har deponert 136 hyllemeter med papirarkiv til IKA Hordaland for perioden 1837  - 1995. 

Administrative arkiv - 123 hyllemeter

Personregiser - 13 hyllemeter

Administrative arkiv frå perioden 1837 - 1964 er ordna og katalogen er gjort tilgjengeleg på Arkivportalen.no

Administrative arkiv frå perioden 1964 - 1995 vert ordna og er forventa ferdig hausten 2020. 

Personregisterarkiva er registrert i ASTA under arkivskap med namn og fødelsdato og er tilgjengeleg for oppslag hos IKA Hordaland

Laster...