Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Viktige datoer for Tysnes kommune

Arkivplanen vart rulla ut i november 2014

ESA:

Kurs byggjasak - november 2012

Oppgradering til ESA 8.1 - 10. mai 2016

SvarUt blei teken i bruk 10. mai 2016

Nye milepæler vart laga saman med Evry - 22.09.16

Det vart gjort ein oppgradering på ESA januar 2018 - Versjon 8.1.2.6

SvarInn vart teken i bruk april 2018

Oppgradering til ESA 8.3 - 25. februar 2019

Arkiv:

Fellestenesta blei fysisk oppretta desember 2015

Ny organisasjon med felles saksarkiv frå 01.01.16

Siste tilsyn med arkivet var 11.02.15 - Me har aldri motteke svar på tilsynet

Diverse:

Rådhuset brann 6. juni 2001

Tysnes kommune fekk si første heimeside i 2003

Tysnes kommune innførte eigedomsskatt i 2009

Kongeparet vitja Tysnes 16. juni 2009

Politikarane starta opp med å få sakene tilsendt på Ipad august 2012

Tysnes starta med papirlausemøter - august 2012

Stortings- og sametingsvalet 11.09.17

Ou-prosjektet for heile kommunen vart halde på rådhuset juni 2012

Prosjektet Tysnes stab/støtte var på vitjing i Kvam herad - mars 2012

Tysnes kommune fekk ny heimeside oktober 2014

Kommune- og fylkestingsval 9. september 2019

Nytt kommunevåpen 15. desember 2020

Laster...