Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Arkivtenesta i Tysnes kommune er organisert med eit felles postmottak og arkiv for heile administrasjonen i kommunen. Arkivet er lokalisert på rådhuset i Uggdal.

Alle arkiva i Tysnes kommune, er i dag kategorisert som papirbaserte, sjølv om det vert brukt ei rekkje elektroniske hjelpemidlar i sakshandsaminga og til arkivering. Når eit offentleg organ har både papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan same arkivserie/arkivdel, skal dei sjåast på som papirarkiv etter gjeldende regelverk.

Arkivskaparar i Tysnes kommune

Følgende arkivskaparar skal byggja opp og halda vedlike arkivserier i kommunen;

 • Sentralarkiv
  • Saksarkiv for heile kommunen.
  • GNR/BNR +oppmåling-frådeling
  • Personalarkiv
  • Møtebøker
  • Kopibøker
  • Offentleg journal
  • Personarkiv - Sosial
  • Personarkiv - Pleie- og omsorg
  • Personarkiv - Barnevern
  • Barnehage
  • Elevarkiv 

Alle arkivskaparar skal vedlikehalda arkiva i samsvar med reglar i arkivplanen.                                                                                

Tysnes kommune har som mål å verta fullelektroniske på sikt. Då vert dei elektronisk produserte og lagra dokumenta, dei originale og gyldige versjonane.

Laster...