Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppgavefordeling mellom arkiv, sakshandsamar og leiar

Fellestenesta har ansvar for å:

 • Motta, opna, sortera, stempla, journalføra og skanna all inngåande post
 • Oppretta nye arkivsaker i samband med journalføring
 • Kontrollera dokument som står i R 4 gonger pr. år
 • Avslutta saker, på web og fysisk arkiv. Laga elektronisk journalliste og kontrolla fysisk innhald i arkivsaka. Leggja journallista i arkivsaka før arkivering.
 • Føra lånekort for utlån frå arkivet og har oversikt over utlånsmassen.
 • Ha gode arkiveringsrutinar
 • Ferdigstilla utgåande skriv med rett statuskode
 • Frankera og handtera utgåande post

Sakshandsamar har ansvar for å:

 • Levera personleg adressert post, dvs. papirdokument, telefaks, e-post og sms til sentralarkiv for journalføring
 • Ha oversikt over kva for saker han har til handsaming ved hjelp av oppgåvelista på ESA/andre fagsystem
 • Kontrollera at dokumentet er blitt unntake off, med den rette paragrafen dersom det skal gjerast
 • All dokumentproduksjon skal gjerast i ESA
 • Levera orginaldokument til fellestenesta for vidare ekspedering dersom ein ikkje har nytta elektronisk utsending. 
 • Arkivmapper som ikkje er i bruk, skal leverast til fellestenesta, sjølv som dei i framtida skal takast opp igjen.

 

Laster...