Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Interkommunale samarbeid

Namn

Selskapsform

Arkivansvar

Samarbeidsrådet for Sunnhordland

IKS

Tysnes kommune arkiverer i eigne saker dersom SFS gjev uttale eller andre innspel i saker som omhandler Tysnes kommune.

Sunnhordland Interkommunale miljøverk IKS

IKS

Tysnes kommune har eigen oversikt over abonnentene våre, og arkiverer i sak når det er behov.

Krisesenteret Vest IKS

IKS

Tysnes kommune arkiverer i eige arkiv når det er behov. Referat frå møte blir arkivert i fellessak.

Bergen og omland friluftsråd

 

Tysnes kommune arkivering i eige arkiv når det er behov.

Interkommunal samarbeid om skattetenester med Bjørnefjorden

 Verskommune

Os/Bjørnefjorden kommune har arkivansvaret.

Interkommunal samarbeid PPT-tenester med Os

 Vertskommune

Avtalen er avslutta, og uavslutta saker er overført til vårt arkiv.

Interkommunal samarbeid med PPT – tenster – Stord, Fitjar og Tysnes

 Vertskommune

Stord kommune er vertskommune og har arkivansvar.

Interkommunalt innkjøpsforum for Sunnhordland

 Vertskommune

Stord kommune er vertskommune og har arkivansvar for felles innkjøpsavtalar. Tysnes har arkivansvar for lokale innkjøpsavtalar

Bjørnefjorden landbrukskontor for kommunane Bjørnefjorden, Samnanger og Tysnes

 Vertskommune

Bjørnefjorden kommune er vertkommune, og har arkivansvaret. Tysnes kommune arkiverer saker som er til behandling i utval landbruk/teknisk

Vest brann og redningsreginon

Laster...