Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen. Han er óg personalsjef og "formannskapssekretær".
I sitt daglege virke er rådmannen lokalisert i 2. høgda på rådhuset. Denne delen av administrasjonen er samansett av sentraladministrasjonen, økønomikontoret og eigedomsskattekontoret. Tysnes kommune omorganiserte frå etatsmodell til einingar over fleire år, med endeleg oppstart frå 01.01.16.     

Laster...