Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen. Han er óg personalsjef og "formannskapssekretær".
I sitt daglege virke er rådmannen lokalisert i 2. høgda på rådhuset. Denne delen av administrasjonen er samansett av sentraladministrasjonen, økønomikontoret og eigedomsskattekontoret. Tysnes kommune omorganiserte frå etatsmodell til einingar over fleire år, med endeleg oppstart frå 01.01.16.     

Alle arkiv før 01.01.16 vert rekna som avslutta arkiv.

Laster...