Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkiv - Tysnes sjukeheim frå 01.01.88 til 31.12.2017

Tysnes sjukeheim blei innvia 14.12.1979 og vart drifta av Hordaland fylkeskommune fram til 31.12.1987.

Tysnes sjukeheim hadde på det tidspunkt eit styre. Det er ein perm med møteprotokoll og referat frå møta i styret, frå tidsrommet 1979 til 1981. Permen står på arkivrommet, og vil bli avlevert til IKAH ved neste avlevering.

Det har ikkje lukkast å finna anna materiell for Tysnes sjukeheim i frå den tida den vart dreven av fylkeskommunen. Akrivleiar har hatt kontakt

med fylkeskommunen for å høyra om det var levert inn noko etter at styret blei avvikla, det har det ikkje. Arkivleiar har også sett som det er levert inn til depot

til IKA Hordaland, men kan heller ikkje sjå det er gjort. Det er heller ikkje funne noko i lokalhistroisk arkiv i kommunen. 

Arkiv henta frå Tysnes sjukeheim/omsorgssenter – september 2020

 Det er teke kassajon på permer med timelister, fråvær og anna personal/lønn-relatert dokumentasjon. Det er bekrefta frå avdeling løn at dette er ivareteken der. Det er også gjort kassasjon på loggbok fram til dei siste 5 åra.

 Dette står på arkiv:

Pasientrekneskap frå 2000 til 2016, med unntak av 2003 og 2010. Elles er serien komplett.

 Pasientlister/rekneskap 2 permer:

Frå 1996 til 2001

Loggbok – 2 permer

Frå 2015 – 2016

Møteprotokoll  - 1 perm

styret frå 1979 – 1982

Personal – 2 arkivbokser

Mest sannsynleg frå den tida når sjukeheimen vart driven av Hordaland fylkeskommune og leia av eit styre.

1 bx med personmapper som fylkesstyret/fylkeslegen har tilsett, altså frå før kommunen overtok. Bx står på arkivrom ved fellestenesta.

I perm med referat/protokoller frå møte i styret tidsrommet 1979 - 1981. Perm står på arkivrommet.

Materialet vil bli sjekka om mot IKA Hordaland om/kva som er bevaringsverdig.

Laster...