Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Internkontroll

Arkivplanen skal oppdaterast jevnleg for å kunna vera ei korrekt håndbok til ei kvar tid. Fellestenesta ved arkivansvarleg har ansvaret for vedlikehald av planen.

 

Endringar og avvik skal meldast til post@tysnes.kommune.no fortløpande. Det er eit felles ansvar å varsla avvik, feil og manglar i planen eller når det vert gjort endringar, som for eksempel

-          Ved nye rutinar

-          Når delarkiv vert flytta fysisk

-          Når delarkiv ikkje er registert i planen

-          Når nye fagsystemer vert teken i bruk og ved oppdateringar til nye versjonar

-          M.m.  

Varslingsrutine:

Ved avvik og endringar, kan de varsla til: post@tysnes.kommune.no, eller kontakt arkivansvarleg Åse D. Haaland, tlf. 53 43 70 12.

 

Interkontrollhandbok for arkivet i Tysnes kommune står i fellestenesta på rådhuset.

Laster...